اخبار جدید سیاسی

تاکنون هزار و ۳۳۳ نفر ثبت‌نام خود در انتخابات مجلس را نهایی کردند