اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

۶ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان سرمایه در شش ماه گذشته از بورس خارج شده است!