اخبار جدید اقتصادی

ریزش شدید ۳۴ هزار واحدی شاخص کل بورس