اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

احتمال تعطیلی موقت بورس به دلیل اتفاقات منطقه