اخبار جدید سیاسی

مردم از انتخابات مجلس حمایت نمی‌کنند چون می‌دانند فایده ای ندارد