اخبار جدید سیاسی

عدم تایید به معنای رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس نیست