اخبار جدید سیاسی

علی مطهری هم در انتخابات مجلس رد صلاحیت شد!