اخبار جدید اقتصادی

فروش ۵۱ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در اواسط دی ماه ۱۴۰۲