اخبار جدید اقتصادی

دلیل نرسیدن شاخص کل بورس به ۳.۵ میلیون واحد چیست؟