اخبار جدید اقتصادی , اخبار جدید ورزشی

فرابورس عرضه بلوک ۵۱ درصد سهام استقلال و پرسپولیس را متوقف کرد