اخبار جدید اقتصادی

شرایط فروش متری مسکن در بورس چگونه است؟