اخبار جدید اقتصادی

عضویت ایران در بریکس در کاهش قیمت دلار تاثیر دارد؟