اخبار جدید اقتصادی

شاخص کل بورس از مرز حساس ۲.۱ میلیون پایین‌تر رفت