اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

خروج سهامداران حقیقی از بورس کماکان ادامه دارد