اخبار جدید اقتصادی

کسانی که با پیوستن ایران به FATF مخالف هستند کاسبان تحریم‌اند