اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

اوراق گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی با مجوز بانک مرکزی منتشر می‌شود