اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

میانگین حقوق کارکنان خودروسازان ۵۳ میلیون تومان است