اخبار برگزیده , اخبار جدید سیاسی

قالیباف: آیا امروز در پلتفرم‌های ما آن فرهنگ اسلامی ترویج شده است؟