اخبار جدید گوناگون

چاه‌های غیرمجاز اطراف دریاچه ارومیه باید حذف شوند