اخبار برگزیده , اخبار جدید اقتصادی

شاخص کل و هم وزن بورس نزدیک به حمایت معتبر