اخبار جدید اقتصادی

چرا بازار ارز و سکه به مسیر صعودی بازگشت؟