اخبار جدید اقتصادی , ویژه

ارزش معاملات بازار سرمایه اندازه ارزش یک ساختمان در تهران است!