اخبار جدید بین الملل

سهام استارباکس ۳۱ درصد ضرر کرد