اخبار جدید اقتصادی

ریزش ۶۰۰۰ واحدی شاخص کل بورس قبل از تعطیلات