اخبار جدید سیاسی

پورمحمدی: با حقوق بازنشستگی زندگی می‌کنم